ZASÓB ONLINE

Ostania aktualizacja: 20.05.2024

Docelowym miejscem udostępniania kopii cyfrowych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu jest ogólnopolski portal archiwów państwowych Szukajwarchiwach (SwA).

Na serwerze zewnętrznym (w tzw. chmurze) umieszczone są skany, które z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na SwA oraz przejściowo te zdigitalizowane przez Archiwum w ostatnim czasie. Po przekazaniu i zabezpieczeniu na serwerach Narodowego Archiwum Cyfrowego, będą one udostępniane na SwA i usuwane z serwera zewnętrznego.

W chmurze umieszczono także wykaz dostępnych kopii cyfrowych. Zawiera on numer i nazwę zespołu, sygnaturę, tytuł jednostki (księgi, teczki, fotografii, itp.) i jej daty skrajne. Przy wyszukiwaniu skanów należy posługiwać się numerem zespołu, a następnie sygnaturą jednostki. Wykaz będzie aktualizowany w razie dodawania lub usuwania skanów.